Gennemgang af revir

For at forvalte skov- og naturarealer optimalt kræver det lange tidshorisonter. Det derfor vigtigt at man som skovejer har en klar målsætning og strategi for hvordan man forvalter sit areal. 

Vi tilbyder rådgivning der hjælper dig til at få fastlagt konkrete retningslinjer for forvaltning af din ejendom.  

Fremgangsmetode:

Plejeplan

Afhængig af arealets størrelse og ejerens behov tilbyder vi en detaljeret beskrivelse af hvilken pleje som bør foretages på arealerne og som understøtter ejendommens målsætning. 

Plejeplanen består i beskrivelser af:

Kortmateriale

I forbindelse med gennemgang af areal og beskrivelse af plejeplan, tilbyder vi at udarbejde supplerende kortmateriale. Omfanget af kortmateriale kan variere efter ejerens behov, men vi tilbyder at udarbejde kortmateriale indenfor:

Kortene udføres så de kan udleveres og læses af entreprenører, som skal udføre en plejeopgave på arealet. Jagtkortene skaber et godt overblik over såterne og kan benyttes af jagtgæster og hjælpere.

Eksempel på kort: